โคโรนากลายพันธุ์

หลังพบ โคโรนากลายพันธุ์ ระบาดทั่ว หลายประเทศสั่งแบนเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้

ไม่นานมานี้พบว่ามี โคโรนากลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ใหม่ระบาด ประเทศต่างๆ อย่างน้อย 5 ประเทศจึงสั่งระงับเที่ยวบินจากประเทศแอฟริกาใต้