โคโรนาสายพันธุ์ใหม่

รายที่ 6,000! ลอสแอนเจลิส จำนวนผู้เสียชีวิตจาก โควิด19

โควิด19 ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด19 รายที่ 6,000