โคโรนาไวรัส 2019

อัพเดทพื้นที่เฝ้าระวัง! โควิด19 ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด บุรีรัมย์

เพจ ลุงเนวิน ของนายเนวิน ชิดชอบ รายงาน อัพเดทพื้นที่เฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัส 2019 โควิด19 สำหรับบุคคลท่านใดที่จะเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์