โค้งรัชดา

วสท.ลุยตรวจ! โค้งรัชดา แนะติดป้ายจราจรสะท้อนแสง บังคับความเร็ว

โค้งรัชดา — นายพิชัย ธานีรณานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)