โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

สธ. เคาะแล้ว ตั้ง หมอบุ๋ม เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

หมอบุ๋ม แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศบค. ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคำสั่งตั้งแต่วันนี้