โฆษกจีน

โฆษกจีน คัดค้าน สหรัฐ เรียก ” ไวรัสจีน ” พร้อมบอกหยุดกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐาน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแสดงความคัดค้านกรณีสหรัฐ เรียกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า ” ไวรัสจีน ” พร้อมกระตุ้นเตือนแก้ไขข้อผิดพลาด