โฆษณาออนไลน์

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ โฆษณารับซื้อยา ส่งผลเสียทั้งตัวเองและผู้อื่น

โฆษณารับซื้อยา อย. แจงอย่าหลงเชื่อโฆษณาออนไลน์ให้นำยาเหลือใช้หรือยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลไปขาย ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองที่ใช้ยาไม่ครบ