โจ้-สปอร์ตไลท์

แอบอ้างผลประโยชน์ เหตุ “เสรีพิศุทธิ์ฯ” ถอด “โจ้-สปอร์ตไลท์” ออกจากที่ปรึกษาประธาน กมธ.ป.ช.ช.

แอบอ้างผลประโยชน์ เหตุ “เสรีพิศุทธิ์ฯ” ถอด “โจ้-สปอร์ตไลท์” ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ