โจ๋20รุม1

เตรียมเรียก 7โจ๋ รับทราบข้อกล่าวหา หลังรุมกระทืบวัยรุ่นกลางงานกาชาดร้อยเอ็ด

ตำรวจเตรียมเรียก 7 โจ๋ รุ่ม 1 รับทราบข้อกล่าวหา ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ   กลางงานประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด