โชเฟอร์สาย 140

โชเฟอร์สาย 140 ติดโควิดเสียชีวิต พบพนักงานกลุ่มเสี่ยงอีก 9

ขสมก. ยืนยัน โชเฟอร์สาย 140 ติดโควิด 19 เสียชีวิตเมื่อ 12 เม.ย. พบพนักงานกลุ่มเสี่ยง 9 ราย พร้อมสั่งฆ่าเชื้อรถเมล์แล้วตั้งแต่ 3 เม.ย.