โซลาร์เซล

ฉลอง 7 ปีแห่งการก่อตั้ง JA Solar Japan ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อ 17 กันยายนที่ผ่านมา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการฉลอง 7 ปีของบริษัท JA Solar Japan เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวญี่ปุ่น

สธ.ของงบ 1.8 พันล้านติดตั้งโซลาร์เซลล์สถานบริการกว่าพันแห่ง

สธ.เตรียมแผนปี 2562 ของบ 1.8 พันล้าน จากกระทรวงพลังงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานบริการกว่า 1,000 แห่ง เพิ่มความสะดวกบริการประชาชน และลดโ […]