โซเมตี้

โอลิมปิก เลื่อน มิไรโตะวะ โซเมตี้ นอนเกาพุงรอ งานปีหน้า

โอลิมปิก เลื่อน มิไรโตะวะ มาสคอตประจำกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 32 และ โซเมตี้ มาสคอตประจำกีฬาพาราลิมปิก 2020 มานอนเกาพุง รอโตเกียวโอลิมปิกที่เลื่อนไปจัดในปี 2021