โซไรดา ซาลวาลา

ใจหาย! ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิเพื่อนช้าง” ยุติการทำงานช่วยช้างครบ 25 ปี เหตุทุนไม่พอ

นางสาวโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิเพื่อนช้าง” โพสต์หนังสือชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศ ให้ยุติ “มูลนิธิเพื่อนช้าง” ลงหลังจากช่วยช้างมานานกว่า 25 ปี เหตุมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากร