โดดเดี่ยว

ช่วงนี้จะรู้สึกอ้างว้างเกินเรื่อง

อยู่ๆ ก็รู้สึกเหงาแบบไม่มีสาเหตุ ไม่จำเป็นว่าคุณจะโสดหรือไม่ก็ตาม แต่จะรู้สึกโดดเดี่ยวได้ เกิดจากความรู้สึกของตัวเอง ไม่ว่าจะน้อยใจเพื่อนที่ไม่ให้ความ […]