โบขาวทวงความยุติธรรม

เพนกวิน ผูก โบขาวทวงความยุติธรรม ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักพระองค์

เพนกวิน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักกิจกรรมทางเมือง และเพื่อน ได้เข้าผูก โบขาวทวงความยุติธรรม ที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักพระองค์