โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราช เวชสุวรรณ อาจวิชัย-พนม ศรศิลป์

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เวชสุวรรณ อาจวิชัย และพนม ศรศิลป์ เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

โปรดเกล้าฯ คืนยศ-เครื่องราชฯ ธารินี รอดสน ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ธารินี รอดสน และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์” เป็น อัยการสูงสุด

1 ตุลาคม 2562 เว็บไซค์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการสูงสุด

“บิ๊กตู่” ร่วมยินดี ครม.ชุดใหม่ หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ

“บิ๊กตู่” แสดงความยินดี “รองนายกฯ-รัฐมนตรี” ได้รับการโปรดเกล้าฯ ย้ำต้องทำงานเพื่อประเทศชาติ-ประชาชน ให้สุดกำลังความสามารถ 10 ก […]

เช็คชื่อครม.ชุดใหม่ ! โปรดเกล้าฯ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ควบกลาโหม

เช็ครายชื่อ ครม.ชุดใหม่ที่นี่ ! ตามคาด “บิ๊กตู่” นายกฯ ควบ “รมว.” กลาโหม “บิ๊กป้อม”อยู่ต่อรองนายกฯ “อุตตม&#8 […]

โปรดเกล้าฯ “ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ยืนยันทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติ-ประชาชน 11 มิ.ย.63-เวล […]

โปรดเกล้าฯ ย้าย “ผู้ว่าฯ เชียงรายไป เป็น”ผู้ว่าฯ พะเยา” ส่วนผู้ว่าฯ พะเยา มาแทน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ โยกย้าย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร จากผู้ว่าฯ เชียงรายไป เป็นผู้ว่าฯ พะเยา ส่วนผู้ว่าฯ พะเยา มาแทน

โปรดเกล้าฯ กฎหมายลูกคดีอาญานักการเมือง จำเลยยื่นอุทธรณ์ต้องมาศาล

ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง โดยสาระสำคัญอยู่ที่มิให้นับเวลาที่จำเลยหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ อีกทั้งสามารถไต่สวนพยานลับหลังได้กรณีที่จำเลยหนี ออกหมายจับแต่จับไม่ได้ นัดแล้วไม่มา หากระบุยื่นอุทธรณ์ต้องมาแสดงตนต่อศาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.อิสระพงศ์

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี