โปรดเกล้าฯ

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตนายตำรวจ 3 นาย ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ — เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ปลัดกลาโหม ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. เป็น ส.ว. แทนที่ตำแหน่งที่ว่าง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง —- เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร คุณหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และทหารชั้นสัญญาบัตร 40 นาย

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้น

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ราย

ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

โปรดเกล้าฯ พานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกทม. พ้นจากตำแหน่ง

พานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ —- เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการกรุงเทพม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูป

พระราชาคณะ — วันที่ 6 มิ.ย.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จ

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยพระราชกฤษฎีกา เปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญฯ 7เม.ย.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
1 2 3 4