โยนเหรียญลงบ่อ

อย่า!!! อย่าโยนเหรียญลงในบ่อเต่า รู้ความจริงแล้วคุณจะเศร้า เมื่อเต่ากลืนเหรียญ

ความจริงอันสุดเศร้า เมื่อเต่ากลืนเหรียญจนเต็มท้อง คุณคิดว่ามันจะทรมานสักแค่ไหน ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ […]