โรคกระดูกพรุน

อย่ากินสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่อยากเป็น โรคกระดูกพรุน

เมื่ออายุมากขึ้น อีกโรคที่ต้อง กังวล คือ โรคกระดูกพรุน ซึ่งคุณหมอ สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวไว้ว่า โรคกระดูก