โรคมือ เท้า ปาก

แพทย์ เตือน! ผู้ปกครอง ระวัง เด็กเล็กเสี่ยงเป็นโรคสุดฮิต มือ เท้า ปาก

มือ เท้า ปาก การได้เห็นลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีตามวัยเป็นความสุขของคนเป็นพ่อแม่ โดยเฉพาะในวัยเด็กเล็กที่กำลังมีพัฒนาการของกล้าม

กรมควบคุมโรค แนะ 6 วิธีป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ย้ำผปค.สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ 6 วิธีปฏิบัติป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด 19โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก จากข้อมูลปีนี้พบเด็กเล็ก

แพทย์ เตือน! เปิดเทอมระวังเด็กป่วย โรคมือ เท้า ปาก เน้นดูแลอย่างใกล้ชิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ระวังเด็กป่วย โรคมือ เท้า ปาก ในช่วงเปิดเทอมนี้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี