โรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์ เตือน โรคหลอดเลือดสมอง ช่วงอากาศร้อนอันตราย ระวังป่วยลมแดดหรือฮีทสโตรก

โรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ระวังโรคลมแดด ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัด

นักวิจัยเผย ‘Diet Drink’ เสี่ยง! โรคหลอดเลือดสมอง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วง ‘ลดน้ำหนัก’ หรือเคยผ่านช่วงเวลาของการ ‘ไดเอท’ มาแล้ว จะต้องรู้จักและคุ้นเคยกับ ‘Diet Drink’ หรือเครื่องดื่มที่ปราศ […]