โรคเพมฟิกัส

แพทย์ผิวหนังชี้ โรคเพมฟิกัส รักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลา

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้ โรคเพมฟิกัส หรือโรคตุ่มน้ำพองใสเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรคที่ชัดเจน รักษาให้หายได้แต่ต้องใช้ระยะเวลา