โรงงานยางแท่ง

โรงงานยางแท่งส่งกลิ่นเหม็น 2 โรงเรียน กระทบเด็กนักเรียนรุนแรงมากว่า 4 ปี

โรงงานยางแท่ง 2 โรงงานที่ จ.อุดรธานี ส่งปัญหากลิ่นเหม็นกระทบครูและนักเรียนมานานกว่า 4 ปี วอนแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทบให้น้อยที่สุด