โรงงานเสื่อน้ำมัน

ไฟไหม้โรงงานเสื่อน้ำมันดับเพลิงได้แล้วใช้เวลากว่า 18 ชั่วโมง! (มีคลิป)

เพลิงไหม้โรงงานเสื่อน้ำมันกลางเมืองสมุทรสาคร ล่าสุดดับเพลิงได้แล้วใช้เวลานานถึง 18 ชั่วโมง ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร มูลค่าความเสียหายประ […]