โรงผลิตวัคซีนโควิด-19

ซิโนฟาร์ม เนรมิต โรงผลิตวัคซีนโควิด-19 ในอู่ฮั่น

บริษัท ไชน่า เนชันนัล ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป เนรมิต โรงผลิตวัคซีนโควิด-19 ในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน