โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โรงพยาบาลยศเส ล้มละลาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ โรงพยาบาลยศเส โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ แห่งแรกในประเทศ ล้มละลาย 27 ส.ค. 63