โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง

พิจิตรคัดกรองผู้ป่วยป้องกันเชื้อไวรัสซิกา

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังโรค ยังคงคัดกรองผู้ป่วย ในพื้นที่พบเชื้อไวรัสซิกา ล่าสุด ผู้ป่วย ทั้ง 11 ราย ส่วนใหญ่มีอาการหายป่วย […]