โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เริ่มวันแรก! คนป่วย โควิด19 คนแรกเข้าโรงพยาบาลสนาม ธรรมศาสตร์

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โควิด19 ระบาดหลายพื้นที่ทั่วโลก และประเทศไทย จนมีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องพักรักษาตัว