โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ทยอยปิดกันหมด! โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ออกประกาศปิดให้บริการห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้างดให้บริการ – อย่างที่ทราบกันว่า ณเวลานี้ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เผชิญกับวิกฤตการรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมากจนไม่สามารถรับได […]

สจล.มอบนวัตกรรมทางการแพทย์6รายการให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)พร้อมด้วย ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเพื่อการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้มอบนวัตกรรมทางการแพทย์ 6 รายการสู้กับโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับ