โรงพยาบาลเด็ก

ต่อชีวิตอนาคตของชาติ…ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก

จากความแออัดและความขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวที่เข […]