โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

รพ.บี.แคร์ ออกแถลง กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำบุคลากรเสี่ยง30คน

โควิด-19 | เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการ ไข้ ไอ ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบ