โรงหนังเก่า

อลังการ! เนรมิตโรงหนังเก่าปี1927 เป็น”Apple Tower Theatre” ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยี

เป็นมากกว่าร้านค้า เปิดภาพความอลังการ เนรมิตโรงหนังเก่าปี1927 เป็น” Apple Tower Theatre ” ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยี