โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ ในฐานะประธานมูลนิธิรา […]