โรงเรียโคราช

นักเรียนดังเมืองย่าโม เปิดใจไม่เคยกีดกันทางเพศ

เปิดใจนักเรียนสาวประเภทสอง โรงเรียนดังเมืองโคราช เผยทางโรงเรียนให้อิสระเต็มที่ ไม่เคยกีดกันทางเพศ รับได้เรื่องการออกหนังสือสำรวจ