โลมาเกยหาด

มาจากไหน! โลมานกแก้วตายลอยเกยหาดบางแสน (มีคลิป)

ที่พบปลาโลมานกแก้วตายลอยเกยชายหาดบางแสน เร่งประสานสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เก็บซากและตรวจสอบสาเหตุการตายที่แท้จริง