ใช้กำลัง

“จีน” ไม่เห็นด้วย สหรัฐ โจมตี”อิหร่าน” วอนยุติการใช้กำลัง

จีน คัดค้าน สหรัฐ ใช้กำลังทางทหารจัดการกับ อิหร่าน วอนยุติ ขอให้ทุกฝ่ายอดกลั้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายจาง จุน ทูตจีนประจำสหประชาชาติ