ใช้ภาษาอังกฤษ

ไทย ใช้ภาษาอังกฤษ ระดับต่ำ 3 ปีติดกัน รั้งที่ 74 จาก 100 ประเทศ

อึ้ง ไทยรั้งที่ 74 จาก 100 ประเทศที่มีความสามาารถ ใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับตํ่ามากมา 3 ปีติด ส่วน สิงคโปร์ ดีที่สุดในทวีปเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก