ในหลวง

ในหลวง – พระราชินี เสด็จฯวางพุ่มดอกไม้ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าตากสิน

พระเจ้าตากสิน — เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ

ประมวลภาพ ในหลวง – พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9

ประมวลภาพ ในหลวง – พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เขตดุสิต

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระแก้วมรกต พร้อมพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่พระราชธิดา-เจ้าคุณพระ

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระแก้วมรกต ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อย แก่พระราชธิดา-เจ้าคุณพระ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประมวลภาพ พระราชินี เสด็จฯแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชประดิษฐฯ

พระราชินี — เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดโสมนัสวิหาร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

ในหลวง — เมื่อเวลา 16.49 น. วันที่ 31 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน

ในหลวง – พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดโพธิ์

ในหลวง — เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันโทหญิง คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ พร้อมทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ราย

ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

ประมวลภาพ ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ รพ.ศิริราช เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

ในหลวง — เมื่อเวลา 17.30 ของวันที่ 24 ก.ย.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนํางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อม
1 2 3 13