ในหลวง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเจิมเทียนรุ่ง ในการพระราชกุศลมาฆบูชา

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเจิมเทียนรุ่ง ในการพระราชกุศลมาฆบูชา พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และทหารอีก 6 นาย

กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

นายกฯ เตรียมเฝ้ารับเสด็จฯ ในหลวง-พระราชินี สถานทูตออสเตรเลีย 15 ก.พ.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้เผยแพร่กำหนดการภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง และฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 6 นาย

วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ — เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๘ ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์

ในหลวง พระราชทาน ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ – มีตราประจำตัว เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ในหลวง พระราชทาน ภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ “สืบสาน (อภิรักษ์) รักษา (อนุรักษ์) ต่อยอด (อภิวัฒน์)” มีตราประจำตัว เจ้าคุณพระสินีนาฏ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และนายทหารอีก 7 นาย

สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ —- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

1 2 3 11