ไขไก่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามส่งออก ไข่ไก่ 7 วัน มีผลทันที

วานนี้ 26 มีค. 63 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่