ไข้รากสาดใหญ่

สาวเขียว สายแคมป์ปิ้งต้องระวัง “ไข้รากสาดใหญ่” ตัวไรอ่อน พาหะของโรคอยู่ตามยอดหญ้า

สายแคมป์ปิ้ง เดินป่า สายเขียว นั่งชิวธรรมชาติ ต้องระวัง “ไข้รากสาดใหญ่” ตัวไรอ่อน พาหะของโรคอยู่ตามยอดหญ้า อาจส่งผลร้านถึงเยื่อหุ้มสมอง