ได้รับบาดเจ็บ

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของ แก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส