ไทยไฟท์

ไทยไฟท์ แถลงจับมือ!จัดตั้งสถาบัน สำรับไทย หวังเผยแพร่อาหารไทยทั่วโลก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด (THAI FIGHT) จับมือ ศูนย์สำรับไทย สถาบันไทยศึกษา