ไทย-เมียนมา

ปิดด่านกิ่วผาวอก-ไทยชี้พื้นที่อ่อนไหว

ไทยปิดด่านกิ่วผาวอก ชี้เป็นพื้นที่อ่อนไหว  ด้านนายอำเภอเชียงดาว หนุนเป็นด่านถาวร ยกระดับการค้า-ท่องเที่ยว

ชื่นมื่นทั้ง 2 ฝ่าย ไทย-เมียนมา ร่วมกันส่งกลับ 15 ชายชาวเมียนมา คดีค้ามนุษย์

28 ก.พ.60 ที่สำนักงานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ.ระนอง นายวิรัตน์ รักษ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ระนอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ […]