ไฟป่านครนายก

กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ช่วยภารกิจดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนน้ำและรถบรรทุกน้ำร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ ลดการลุกลามของไฟป่า

กรมชลประทาน เตรียมพร้อมดับไฟป่าต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟป่าใกล้ รร.เตรียมทหาร นครยายก

อธิบดีกรมชลประทาน สั่ง การหน่วยงานกรมชลในพื้นที่เตรียมพร้อมดับไฟป่าต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟป่าใกล้ รร.เตรียมทหาร นครยายก

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยดับ ไฟป่านครนายก จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิด ไฟป่านครนายก ลุกไหม้เข้าไปใกล้กับบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก

ไฟป่านครนายก กรมชลประทาน ช่วยดับ หลังลุกลาม รร.นายร้อย จปร.

​ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดไฟป่าลุกไหม้เข้าไปใกล้กับบริเวณโรงเรียนนายร้อย