ไฟไหม้ตลาดท่าเสด็จ

เผาวอด! ตลาดท่าเสด็จ แหล่งช็อปปิ้งแห่งหนองคาย

เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดท่าเสด็จ ย่านขายของที่ระลึกเมืองหนองคาย เสียหาย 7 ห้อง โรงแรมอีก 1 หลัง สาเหตุความเสียหายยังตรวจสอบไม่ได้          เมื่อเวลาประมา […]