ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

สองตายายหมดตัวไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

สองตายายหมดตัว หลังจากออกจากบ้านไปทำงานแลว้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านวอด เสียหายหมดหลัง เหตุสองตายายถูกไฟไหม้บ้านหมดตัวรายนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.50 น. โด […]