ไฟไหม้รถขยะ

“งดใช้” สะพานไทย-เบลเยี่ยมขาออก

เหตุไฟไหม้รถขยะกทม. ส่งผลโครงสร้างสะพานด้านขาออกบิดงอ เพื่อความปลอดภัยจึงต้องปิดสะพานขาเพื่อรอการซ่อมแซม คาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน