ไฟไหม้ออสเตรเลีย

ไฟป่าออสเตรเลีย ล่าสุด เสียชีวิต 24 คน หมีโคอาล่า ตาย 8,000 ตัว

สถานการณ์ ไฟป่าออสเตรเลีย ล่าสุดเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 24 ราย มีไฟป่ามากกว่า 135 จุด อุณหภูมิทั่วประเทศลดลง หลังมีฝนตกติดต่อกัน 2 วัน