ไฟไหม้อาคารเรียน

ร.ร.วัดจันทร์ จ.สงขลา เปิดรับบริจาคเงินหลังเกิดไฟไหม้อาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง

​โรงเรียนวัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่ถูกไฟไหม้อาคารเรียนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เปิดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนกา […]