ไฟไหม้โรงแรมเซ็นทารา

ไฟไหม้ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ดับ 1 สาหัส 1

ภาพนาทีชีวิตขณะที่ชาย 2 คน กระโดดจากอาคารของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่เขตปทุมวัน หลังเกิดเหตุเพลิง […]