ไมโครบัส

ดีเดย์ เตรียมใช้ไมโครบัสแทนรถตู้ เดือนกรกฎาคมนี้

กรมขนส่งทางบก เร่งเปลี่ยนรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด มาป็นรถโดยสารขนาดเล็ก 20 ที่นั่ง ลอตแรกจำนวน 50 คัน เริ่มให้บริการเดือนกรกฎาคมนี้